nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Informacja Starosty Jaworskiego
dodano: 13-03-2020 | Joanna Wyrzychowska | wyświetleń: 173

Starosta Jaworski informuje

W trosce o bezpieczeństwo Klientów oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jaworze Starosta Jaworski, wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Jaworze. Dni i godziny pracy Starostwa nie ulegają zmianie, jednakże wszystkie sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
Poniżej informacja o działaniu poszczególnych wydziałów Starostwa:

1. Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów informuje: że zgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu oraz część spraw będzie załatwiana drogą pocztową mailową lub przez E-PUAP. Rejestracje pojazdów do dnia 25 marca 2020 r. zostają wstrzymane. Ważniejsze druki wniosków znajdują się na stojaku, który będzie umieszczony na przedsionku urzędu oraz na stronie internetowej urzędu. Wnioski o prawo jazdy proszę składać drogą pocztową z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 100 zł 50gr. W przypadku konieczności załatwienia sprawy wymagającej opłaty skarbowej należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający jej uiszczenie:

- decyzja na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej – 10 zł,

- decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł,

- wydanie zaświadczenie – 17 zł

Telefony kontaktowe:

rejestracja pojazdów: 76 729 01 40, 76 729 01 43, 76 729 01 44

prawa jazdy: 76 729 01 42

 2. W związku z zamknięciem kasy  w Wydziale Finansów i Księgowości  podaję numery rachunków bankowych  do poszczególnych wpłat:

Dane do Przelewu :           

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Wrocławska 26

59-400 Jawor

 

Bank: BGŻ BNP PARIBAS  S.A.

 


79 1600 1462 0006 2052 0597 3150 Opłaty skarbowe

95 1600 1462 0006 2052 0597 3153 Wpłaty dokonywane w związku z korzystaniem z zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in.  za mapki,wyrysy, wypisy

68 1600 1462 0006 2052 0597 3154 Podatek od wieczystego użytkowania, za przekształcenia

41 1600 1462 0006 2052 0597 3155 Opłaty komunikacyjne ( prawo jazdy, rejestracja pojazdu, wymiana dowodu, tablic, wtórniki)  oraz  czynsze i inne nie wymienione wyżej należności przysługujące Powiatowi Jaworskiemu

 3. Wydział Architektury i Budownictwa informuje, że w następujących sprawach:

- wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę / rozbiórkę obiektu budowlanego,

- przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

- przyjmowanie zgłoszeń: o budowie obiektu budowlanego, rozbiórce obiektu, budowlanego, wykonywaniu robót budowlanych oraz o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub części dla których nie wymagane jest pozwolenia na budowę,

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

- rejestrowanie dzienników budowy (po złożeniu w dziennika w przygotowanym przez starostwo miejscu z wpisaniem nr. decyzji będzie odesłany pocztą),

 prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału drogą telefoniczną lub e-mail:

Specjalista ds. organizacyjnych wydziału tel. 76 7290129, e-mail   budownictwo@powiat-jawor.pl

Naczelnik Wydziału – tel. 76 7290128, e-mail   jakimowicz@powiat-jawor.pl

Inspektor ds. bud. i architektury – tel. 76 7290153, e-mail   e.grzybowska@powiat-jawor.pl

 Druki składane do Wydziału AB dostępne są na stronie :

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego/ Poradnik interesanta/Wydział Architektury i Budownictwa/ DRUKI DO POBRANIA

 
4.Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
informuje, że:

udostępnianie map, wypisów, wyrysów oraz pozostałych dokumentów z zasobu geodezyjnego odbywa się przez  portal obsługi klienta PEUG pod adresem: https://jawor.geoportal2.pl/map/mat/mat.php.

Wykonawcy prac geodezyjnych, pełna obsługa przez portal PEUG pod adresem: https://jawor.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmss&mylayers=+granice+OSM

Informacji udzielamy pod numerami telefonów: 767290139,767290139

mail: podgikjawor@powiat-jawor.org.pl

Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu obsługa przez portal PEUG pod adresem: https://jawor.geoportal2.pl/map/mat/mat.php, informacja telefoniczna pod numerem 767290148

 

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska informuje, że w następujących sprawach:  

- wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej,

- wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki,

- wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie ciężaru realnego,

prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału drogą telefoniczną i e-mail: 
nr tel. 76 72 90 135,

- wnioski o wydanie dokumentów można przesłać na adres s.kasprzyk@powiat-jawor.pl albo pocztą tradycyjną.

- sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, z zakresu zwrotu działek siedliskowych i dożywotnich pod numerem telefonu 76 72 90 135,

Adres do korespondencji adres s.kasprzyk@powiat-jawor.pl  albo pocztą tradycyjną.

- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych lub opłaty z tyt. trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa należy wpłacać na konto w formie przelewu na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaworze  nr 68 1600 1462 0006 2052 0597 3154

- zezwolenia na wycinkę drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa

nr kontaktowy 76 72 90 135, adres do korespondencji adres a.tos@powiat-jawor.pl

- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób fizycznych na leży wpłacać na konto w formie przelewu na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaworze  nr 68 1600 1462 0006 2052 0597 3154.

Numer telefonu kontaktowego:     76 72 90 136, m.mazan@powiat-jawor.pl

- sprawy z zakresu ochrony środowiska i geologii (np. zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów,  koncesje, zatwierdzenia dokumentacji geologicznej): informacja pod nr tel. 76 729 01 49 lub mailowo b.dmytryk@powiat-jawor.pl

Zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja jednostek pływających, zgłaszanie drzew do wycinki w lasach stanowiących własność osób fizycznych - informacja pod nr tel. 76 729 01 49 lub mailowo i.kycia@powiat-jawor.pl

Wysokość opłat za wydanie w/w dokumentów  figuruje na wnioskach, którą należy uiszczać wyłącznie w formie przelewu na konto: 79 16 00 14 62 0006 20 52 0597 3150

Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej pod następującym adresem: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=65993

 

6. Wydział Inwestycji i Funduszy informuje, że kontakt z zakresie spraw prowadzonych przez wydział pod numerem telefonu: 76 729 01 20, lub e-mail: m.zydziak@powiat-jawor.pl.


7. Wydział Komunikacji informuje, że następujące sprawy:

- opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich,

- zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,

- wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie,

- wydawanie licencji na krajowy drogowy transport rzeczy,

- wydawanie licencji na krajowy transport osób,

- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,

- opiniowanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu,

- wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

- uzgadnianie rozkładów jazdy oraz regularnym transporcie drogowym

załatwiane będą wyłącznie korespondencyjnie. Adres mailowy podsiadlo@powiat-jawor.pl, nr tel.: 76/72-90-141

8. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że w następujących sprawach:

wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego:

- formularz do pobrania: w hallu Urzędu, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,

- kontakt: drogą elektroniczną: eps227@powiat-jawor.pl, telefonicznie: 76 72 90 132 lub pocztą tradycyjną.

wydawanie wniosków osobom ubiegającym się o orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej:

- formularz do pobrania: w hallu Urzędu, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,

- kontakt: drogą elektroniczną: pfron@powiat-jawor.pl, telefonicznie: 76 72 90 109 lub pocztą tradycyjną.

Osoby składające wnioski w wyżej wymienionych sprawach w hallu Urzędu proszone są o prawidłowe zabezpieczenie danych zawartych w dokumentacji (w zamkniętej kopercie).

W pozostałych sprawach należących do kompetencji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej prosimy kontaktować się drogą elektroniczną: eps@powiat-jawor.pl, eps227@powiat-jawor.pl pfron@powiat-jawor.pl lub telefonicznie: 76 72 90 131, 76 72 90 132, 76 72 90 109.


 9. Podania o wydanie zaświadczenia o wpis stowarzyszenia do rejestru Starosty należy przesyłać pocztą lub mailem na adres: renata.wegiel@powiat-jawor.org.pl lub pozostawiać w urnie w Starostwie.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub prochów osoby zmarłej za granicą należy składać w analogiczny sposób, jak wyżej. Druki wniosków znajdują się przy wejściu do starostwa.

 

 


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 2776